.
Buscador
Buscar
setembre
22
20:00

Autoria: Jordi Galceran
Direcció: Sergi Belbel
Intèrprets: Sílvia Bel, Míriam Iscla, Sara Espígul, Natalia Sánchez
Veu en off: Jordi Boixaderas. Preu 10 ? - 22 ? - 27 ? -29 ?.